تیتر خبرها

بایگانی برچسب: منشوراخلاقی

منشوراخلاقی کارکنان اداره کل شیلات استان بوشهر

به نام خدا ما به عنوان خدمتگزار تعهد داریم –           وقت شناس باشیم   –          خوش رویی و متانت دربرخوردبا همکاران ومراجعین را سرلوحه کارمان قرار دهیم . –          دربرابر ارباب رجوع وقانون فروتن باشیم. –          با راهنمایی وارایه اطلاعات لازم وکامل به مراجعان ازسرگردانی آن ها جلوگیری کنیم. –          بارعایت عدالت ،انصاف وعدم تبعیض خدمات …

توضیحات بیشتر »