تیتر خبرها

دستورالعمل ها و آیین نامه ها

منشوراخلاقی کارکنان اداره کل شیلات استان بوشهر

به نام خدا ما به عنوان خدمتگزار تعهد داریم –           وقت شناس باشیم   –          خوش رویی و متانت دربرخوردبا همکاران ومراجعین را سرلوحه کارمان قرار دهیم . –          دربرابر ارباب رجوع وقانون فروتن باشیم. –          با راهنمایی وارایه اطلاعات لازم وکامل به مراجعان ازسرگردانی آن ها جلوگیری کنیم. –          بارعایت عدالت ،انصاف وعدم تبعیض خدمات …

توضیحات بیشتر »

سوالات متداول متقاضیان پرورش ماهی درقفس های دریایی

درروش پرورش ماهی با قفس ، ماهی درون یک قفس یا سبد قرار می گیرد و آب به صورت آزادبین منبع آبی وقفس درجریان است . 1 – توجیه و عدم توجیه پذیری طرح و تنگناهای پیش رو ؟ با توجه به این که قفس های مورد استفاده دراین پروژه …

توضیحات بیشتر »

شناسنامه خدمات

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی ضمیمه 1 و 2 1- عنوان خدمت: صدور مجوزهای ماهیگیری : 2 – عنوان خدمت : صدور مجوز های آبزی پروری : فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1 1- عنوان خدمت: صدور مجوزهای ماهیگیری2- شناسه خدمت( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل …

توضیحات بیشتر »

آمارنهایی برداشت میگوازمجتمع های پرورش میگوی استان بوشهر1396

آمار نهایی ذخیره سازی مزارع پرورش میگوی استان بوشهر- سال 96  آمار نهایی برداشت میگو از مجتمع های پرورش میگوی استان بوشهر  جدول آمار نهایی برداشت میگو از مجتمع های پرورش میگوی استان بوشهربهمن 1396

توضیحات بیشتر »