تیتر خبرها

ارتباط با ما

عنوان: اداره کل شیلات استان بوشهر
شماره تلفن:61-07733323459
پست الکترونیک: info@shilat0bushehr.ir
فاکس: 07733327647
آدرس: بوشهر- بزرگراه طالقانی- میدان شیلات
کد پستی: 69671-75146