تیتر خبرها

مناقصه و مزایده

آگهی مزایده عمومی

نوبت اول اداره کل شیلات استان بوشهر در راستای اجرای جزء ۲ بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور و آیین نامه اجرایی آن در نظر دارد نسبت به فروش اموال مازاد خود بصورت نقدی (غیر اقساط) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. کلیه مراحل فرایند مزایده شامل …

توضیحات بیشتر »

اداره کل شيلات استان بوشهر در راستای اجرای جزء 2بند (و) تبصره (2) و جز (2) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400کل کشور و آیین نامه اجرایی آن ؛ در نظر دارد نسبت به فروش اموال مازاد خود بصورت نقدی (غیراقساط) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .کلیه مراحل فرایند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده،ارائه پیشنهاد مزایده گران و گشایش پاکتها در بستر سامانه الکترونیک دولت به آدرس http://www.setadiran.ir انجام خواهد شد. علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست قبلا برای ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی اقدام نموده باشند.

توضیحات بیشتر »

اداره کل شیلات استان بوشهر در نظر داردنسبت به فروش اموال مازاد خود به شرح شامل یک قطعه زمین موسوم به زمین بانک کشاورزی شعبه شیلات،یک باب ساختمان فرسوده واقع در روستای جزیره شمالی ویک فروند لنج فایبر گلاس با کاربری صیادی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی از تاریخ28/7/1400 لغایت 6/8/1400 به سامانه الکترونیک دولت به آدرس http://www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات بیشتر »

آگهی مزایده فروش خودرو

 اداره کل شیلات استان بوشهر در نظر دارد ۳ دستگاه خودرو شامل یک دستگاه پژو سواری , یک دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه وانت مزدا و نیز یک دستگاه تراکتور را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند . متقاضیان محترم میتوانند از روز شنبه ۹۹/8/۱۰ جهت بازدید به …

توضیحات بیشتر »