تیتر خبرها

بایگانی برچسب: آیین نامه ماهی مرکب

آیین نامه صید وتحویل گیری ماهی مرکب

ماده 1 : شروع وپایان فصل صید ماهی مرکب توسط پژوهشکده میگوی خلیج فارس اعلام می گردد. ماده 2 : با توجه به این که دو منطقه اولی ( آب های دیر) و امام حسن ( آب های گناوه ) از منطق مهم تخم ریزی ماهی مرکب می باشند به کار بردن …

توضیحات بیشتر »