تیتر خبرها

پست سازمانی

 کارکنان اداره کل شیلات استان بوشهر  

  
       
مرکز فعالیتردیف نام و نام خانوادگیمحل خدمتشغل 
حوزه مدیریت 1علی بازدارستادمدیرکل 
2محمد تخشاستادمعاون برنامه ریزی 
3صغری اشرفستادمعاون آبزی پروری 
4عباس آهنگر مقدمستادمعاون صید و بنادر ماهیگیری 
5علیرضا زائریستادمسئول دفتر مدیر کل 
6سعید احمدرضاییستادمسئول نمایندگی دفتر ولی فقیه 
7ابراهیم بشاردهستادرئیس اداره فنی و مهندسی 
8سید جمال الدین ایرانمحبوبستادمدیریت پروژه ها 
9ماشاالله ابراهیمیستادتاسیسات برق و طراحی پروژه ها 
10محمدرضا لاوریستادتهیه و برآورد انالیزهای پروژه های عمرانی 
حراست 11علی بازدارستادرئیس اداره حراست 
12یاسر سلیمانی فردستادمسئول حفاظت فیزیکی  
13حسین بحرینیستادمسئول فناوری اطلاعات  
14عزت پیمانستاددبیر خانه و بایگان حراست 
15علی نوذریستادنگهبان 
16اسماعیل اردستستادنگهبان 
17محمد علی شادمهرستادنگهبان 
18خضر زارعیستادنگهبان 
19محمد جواد پاسیارستادنگهبان 
20عبدالرسول برزوییستادنگهبان 
گروه راهبری توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات  21حیدر امیریستادرئیس گروه راهبری توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات 
22عبدالمجید اصلانیستادکارشناس وب سایت اداره کل 
24سعید گودرزیستادپشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های رایانه ای 
روابط عمومی 25اردشیر یاراحمدیستادرئیس اداره روابط عمومی ، هماهنگی امور شهرستان ها 
26اکبر غریبیستادکارشناس مسئول روابط عمومی 
27مریم کهفی زادهستادامور قراردادها 
28سعید سرتلیانستاددفتر ارتباطات مردمی ، دفتر مدیرکل 
       
       
       
مرکز فعالیتردیف نام و نام خانوادگیمحل خدمتشغل  
بازرسی و ارزیابی عملکرد 29بهزاد حیدریستادمسئول بازرسی و ارزیابی عملکرد 
30عبدالمجید مسکی زادهستادثبت اطلاعات در سامانه های مختلف تحت نظارت بازرسی 
اداره اموراداری ، رفاه و پشتیبانی31داریوش زارعیستادرئیس اداره امور اداری ، رفاه و پشتیبانی 
32مجید آزاد مهرستادمسئول بازنشستگی و امور رفاهی 
33فرشته حیاتستادمسئول آموزش و مشاور امور بانوان 
34هاله انصاریستادکارشناس صدور احکام کارگزینی و آمار واطلاعات 
 35    
بایگانی و دبیرخانه 40ابراهیم مطوریانستادمسئول دبیرخانه 
41علیرضا پیش بینستادکارشناس دبیرخانه 
42رضا زهیر نصاریستادانتشارات 
43مسعود نخعیستادمسئول بایگانی ، کارکردها  
44عاطفه اسماعیلی فردستادکارشناس بایگان و شبکه دولت 
امور حقوقی45نسرین شهبازیستادمسئول حقوقی 
46هوشنگ رضاییستادنظارت بر کلیه پرونده های حقوقی، مسئول تنظیم دادخواست و لوایح 
47محمدرضا معصومیستادمستندسازی اموال ، تهیه و تنظیم پرونده حقوقی و ارجاع به دادگستری 
48سمیه محمد طاهریستادمسئول پرونده های کفیری در امور حقوقی 
49منصور خضرنژادستادکارشناس واگذاری های دولتی و بایگان حقوقی 
گروه برنامه و بودجه 50غلامرضا مشایخیستادرئیس گروه برنامه ریزی و بودجه 
51محسن برازجانیانستادتهیه و تدوین آمار و اطلاعات زیر بخش شیلات  
52زینب نیدیستادتدوین برنامه ها کوتاه ، میان و بلند مدت برنامه ریزی  
53مسعود بهنیاستادبررسی توجیه فنی ، اقتصادی و مالی طرح های تولیدی شیلات ، تسهیلات 
54مهدی صالحی زادهستادبایگان و انجام امور اداری  
       
       
       
       
مرکز فعالیتردیف نام و نام خانوادگیمحل خدمتشغل 
اداره امور مالی و ذیحسابی55مجید بهرامیستادرئیس اداره امور مالی و ذیحسابی 
56اسماعیل علیباشیستادمعاون امور مالی 
57عبدالحمید انگالیستادکنترل و نظارت اعتبارات جاری و تملک 
58یعقوب قاسمیستادممیزی اسناد طرح تملک  
59رضا سیاوشیستادبودجه و اعتبارات 
60رضا بلالیستادممیزی اسناد جاری 
61جمشید دریانوردیستادصدور اسناد جاری 
62غلامرضا نعمتیستادامور بانکی  
63عبدالصادق عباسی مجدستادکارشناس اموال 
64علی حیاتیستادکارشناس بیمه  
65رویا گرگینستادکارشناس حقوق و دستمزد 
66عبدالحسین مظلوم زاده ستادانبار دار و بایگان امور مالی 
خدمات عمومی67خداداد پایندهستادمسئول خدمات 
68جعفر معرفیستادتهیه و تنظیم اسناد خرید در سامانه و رایانه ، مسئول مهمانسرا 
69حجت مرشدیستادراننده 
70محمد دشتی پور آزادستادامور خدماتی ،آبدارچی  
71محسن محمدی باغملاییستادکارپرداز و راننده 
72عبدالرضا حسین پورستادراننده 
73حسن محمد کاظمیستادامور خدماتی ، فضای سبز  
74جعفر فولادیستادامور دفتری آبزی پروری 
75رسول مهر افشاریستادامور خدماتی ، آبدار چی 
گروه فرآوری و بهبود کیفیت76اصغر دشتی زادهستادرئیس گروه فرآوری، بررسی کیفیت آبزیان، صادرات آبزیان 
گروه پایش و توسعه بازار77عبدالحسن تنگستانیستادرئیس گروه پایش و صنایع شیلاتی و توسعه بازار 
78    
گروه ترویج آبزی پروری و مهندسی آبزیان78داریوش نجفیستادنیاز سنجی آموزشی صیادان،برگزاری دوره های آموزشی صیادان ،  
79اسماعیل ظریف فردستادنیاز سنجی آموزشی آبزی پروران ،برگزاری دوره های آموزشی آبزی پروران ،  
گروه پایش و بهسازی منابع دریایی80غلامرضا جعفر ابراهیمیستادرئیس گروه پایش و بهسازی منابع دریایی 
81سید عزیزالله مهدویستادترمیم و بهسازی زیستگاه های مصنوعی ، آمار و اطلاعات تخلفات صیادی 
گروه امور صید82منصور پاپریستادرئیس گروه امور صید 
83عبدالرضا پزشکیستادنقل و انتقال شناورها ، بررسی پروانه صید شناورها 
84ولید صفریستادامور هماهنگ کننده معاون صید و بنادر ماهیگیری 
85سهراب قاسم زادهستادمسئول آمار صید  
86فاطمه گرگانی فیروز جاهستادمسئول ثبت آمار صید 
گروه مرکز بنادر ماهیگیری87بیژن ساسانی پورستادرئیس گروه بنادر ماهیگیری، اصل 144 قانون اساسی،  
88حسین شادکامیستادترویج روش های نوین صید  
       
مرکز فعالیتردیف نام و نام خانوادگیمحل خدمتشغل مورد تصدی 
گروه امور اجتماعی و رفاهی صیادان89محمد زارعیستادرئیس گروه امور اجتماعی و رفاه صیادان 
90سید ضیا مصلحستادبررسی های اقتصادی صید، مسئول مرکز آموزش صیادی 
91احمد زائریستادامور ترویجی، رابط شیلات با تعاونی های صیادی، گروه مروج صیادان 
گروه توسعه آبزیان آبهای داخلی92ماندانا شمسی زادهستادرئیس گروه و بررسی سایر آبزیان به جز میگو در آب های نامتعارف 
گروه امور میگو94ناصر میرشکاریستادرئیس گروه امور میگو 
95علی قوام پورسمطالعات پروژه های آبزی پروری 
96اسماعیل عاشوریستادبازسازی ذخایر، نظارت مستقیم بر تکثیر میگو در استان 
97علی عبد امامیستادنظارت بر تولید و پرورش غذاهای زنده میگو 
گروه پرورش ماهی در سیستم قفس98طیبه دهاز ستادبررسی مکان های مستعد برای پرورش ماهی در قفس، توجیه سرمایه گذاران در بخش پرورش ماهی در قفس 
100حامد رضاییستاد بررسی مکان های مستعد برای پرورش ماهی در قفس، توجیه سرمایه گذاران در بخش پرورش ماهی در قفس 
یگان حفاظت 101غلامرضا آقاجری زادهستادمعاون یگان 
102نادر سرتلیانستادراننده 
103علی حسنیستادکارپرادز یگان 
اداره پیشگیری یگان104حسین درشته خواهستادامور اداری یگان 
105نجف پیروز فرستاد امور مخابرات یگان 
106غلامرضا امیدیستادامورمخابراتی یگان 
اداره طرح های عملیاتی یگان107سید علی عسکر هاشمیستادمسئول اداره ،تعمیرکار موتورهای دریایی 
108علیرضا مظفریستاد امور مخابرات یگان 
109ماشاالله فولادیستادمسئول مخابرات دریایی یگان 
110احمدشاکرستادانبار دار و ماموریت دریایی یگان 
111عبدالکریم صداقتستادمنشی دفتر فرماندهی یگان 
       
       
       
مرکز فعالیتردیف نام و نام خانوادگیمحل خدمتشغل  
بندر مرکزی جلالی و شیلات شهرستان بوشهر112حسن احمدیشهرستان  بوشهرمدیر بندر مرکزی جلالی و شیلات شهرستان بوشهر 
113نصرت مرحمتیشهرستان  بوشهردبیرخانه و بایگان 
114عبدالرحمن ایزدپرستشهرستان  بوشهررابط روابط عمومی –  
115محمدرضا بازیارشهرستان  بوشهراجرای امورات صیادان (نقل و انتقال شناورها ، پروانه بهره برداری) 
116مهدی همتیشهرستان  بوشهرصدور کارت موقت صیادی و منشی دفتر رئیس اداره 
117علیرضا شوشتری نژادشهرستان  بوشهرراننده 
 118سهراب ملاییشهرستان  بوشهربررسی و سرکشی مزارع میگو و آمار گیری از برداشت صید پرورشی سایت شیف 
119محمد تقی بختیاری آزادشهرستان  بوشهرمسئول بندر صیادی بندرگاه 
120حسن جمالیشهرستان  بوشهراجرای امورات صیادان (نقل و انتقال شناورها ، پروانه بهره برداری) 
121اسکندر بوذرجمهریشهرستان  بوشهرصدور مجوز صید و عوارض بندری اسکله جلالی 
122منوچهر زارعیشهرستان  بوشهرمسئول بندر صیادی جفره 
123اسماعیل خسروانیشهرستان  بوشهرصدور مجوز و عوارض صید خارک 
124عزت الله دشتی دوستشهرستان  بوشهراخذ عوارض و تعرفه صید و تنخواه گردان 
125محمد حطیمشهرستان  بوشهرمسئول بندر صیادی بوشهر 
126سید محمد حسین فاطمیشهرستان  بوشهرآمارگیری  و کنترل کیفی صید کشتی ها در اسکله بوشهر 
127ابراهیم مشایخشهرستان  بوشهرمسئول بندر صیادی صلح آباد و صدور مجوز شناورهای جفره 
128کرم رضا روشنیشهرستان  بوشهرصدورمجوز صید  و اخذ تعرفه صید از شناورهای شیفت 
129عبدالرسول ضیاشهرستان  بوشهرصدورمجوز صید  و اخذ تعرفه صید از شناورهای شیفت 
130احمد فقیهشهرستان  بوشهرکنترل کیفی شناورها در اسکله جفره 
131اصغر ماهینیشهرستان  بوشهرصدور مجوز صید و اخذ عوارض و تعرفه صید در اسکله صلح آباد 
شیلات شهرستان تنگستان132حمید خلیلیتنگستانرئیس اداره شیلات شهرستان تنگستان 
133محمد بهزادیتنگستانمعاون اداره و تنخواه گردان تنگستان 
134حیدر نمازیتنگستانامور اداری شیلات تنگستان 
135حسین کارگزاریتنگستاندبیرخانه و بایگان شیلات تنگستان 
136حسین زمانیتنگستانآمارگیری صید ازشناورها و اپراتور بیسیم  اسکله عامری 
137عبدالله ارشادتنگستانآمارگیری صید ازشناورها و اپراتور بیسیم اسکله عامری 
138حسین فقیهتنگستاننگهبان 
       
مرکز فعالیتردیف نام و نام خانوادگیمحل خدمتشغل 
 شیلات شهرستان تنگستان139احمد عموییتنگستانمسئول بندر صیادی رستمی 
140عبدالعزیز حاجی نژادتنگستانصدور مجوز صید بندر رستمی ، آموزش صیادی 
141سلمان محمدیتنگستانمسئول بندر صیادی عامری 
142ماشاالله خلیلیتنگستانصدور مجوز صید بندر صیادی عامری 
143آذرماه غلام پورتنگستانبررسی و سرکشی مزارع میگو و آمار گیری از برداشت صید پرورشی 
144حسن پاک نژادتنگستانمسئول آبزی پروری  شیلات تنگستان  
145محمد بازیاریدلوارنظارت بر سایت های پرورشی در دلوار 
146خضر سلیمانیدلوارصدور مجوز صید و اخذ تعرفه صید نمایندگی دلوار 
147محمد کیومرث نژاددشتیصدور مجوز صید و اخذ تعرفه صید نمایندگی لاور ساحلی 
بندر و شیلات شهرستان دیر148عقیل امینیدیرمدیر بندر و شیلات شهرستان دیر 
149جلیل موجیاندیرامور اداری- مسئول امور ایثارگران 
150موسی بلغاردیرمعاون اداره- مسئول حراست 
151رجب عبدالهی دیرنگهبان 
152عباس دوراهکیدیرنگهبان 
153حسین بحرینیدیرتنخواه گردان و جمعدار اموال 
154عبدالمجید امینی دیرامور مالی و ذیحسابی 
 155علی یوسفیدیرمسئول تکثیر و پرورش ، کارشناس بهداشت محیط 
156بهنام سهرابیدیرمسئول بندر صیادی دیر ،رابط حقوقی، رابط روابط عمومی 
157غلامحسن گنخکیدیرآمار صید و اخذ عوارض و تعرفه صید اسکله دیر 
158احمد واعظدیرصدور مجوز صید نمایندگبی بردخون 
شیلات شهرستان کنگان159علیرضا مکاریانکنگانسرپرست شیلات کنگان 
160عبدالکریم فرجادفرکنگانامور حقوقی 
161مرضیه قنبرپورکنگانمالی و تنخواه گردان 
162ماشاالله شیخیانیکنگانمسئول امور شیلاتی – نقل و انتقال شناورها 
163عبدالرضا ادیبی نسبکنگانصدور مجوز صید ودریافت تعرفه صید 
164حسن یوسفی اصلکنگانامور اداری 
165محمود مغدانیکنگاننگهبان 
 166حسن دبیریکنگانمسئول بندر صیادی کنگان 
شیلات شهرستان عسلویه167محمدیزدانیعسلویهرئیس اداره شیلات عسلویه 
 168سعید نصوریعسلویهصدور مجوز صید و مسئول بندر صیادی نخل تقی، بیمه شناورها 
169شهرام اژدریعسلویهدریافت تعرفه صید وصدور مجوز صید ، نقل و انتقال شناورها 
       
مرکز فعالیتردیف نام و نام خانوادگیمحل خدمتشغل  
شیلات شهرستان گناوه170مهدی ابراهیمیگناوهرئیس داره شیلات شهرستان گناوه 
171حسن احمدیگناوهمعاون اداره- امور صید و صیادی 
172ماشاالله حسنیگناوهامور اداری 
173جعفر فتوتگناوهرابط حراست، امور اداری 
174اصغر اسماعیلیگناوهامور صید ( نقل و انتقال شناورها، بیمه صیادان، امورات مربوط به پروانه صید) 
175محمد جوهریگناوهرابط روابط عمومی 
176عبدالحسین دهقانیگناوهدبیرخانه و بایگانی  
177رضا غلامیگناوهنگهبان  
178علی مرادیگناوهامور مالی و تنخواه گردان – بیمه کارکنان  و ثبت آمار صید 
179عبدالرضا کناری زادهگناوهنگهبان 
180عبدالحسین دشتیگناوهنگهبان 
181احمد فخریگناوهنگهبان  
 182قربانعلی درویش نژادگناوهمسئول بندر ماهیگیری گناوه ، صدور مجوز صید 
183عبدالکریم شکیبی نسبگناوهمسئول بندر ماهیگیری ریگ 
184فتاح ابراهیم زاده مطلقگناوهصدور مجوز صید و دریافت تعرفه صید بندر ماهیگیری ریگ 
185غلامرضا سلیمان شعارگناوهمسئول بندر ماهیگیری جزیره شمالی 
186عباس ترنجیدهگناوهصدور مجوز صید و دریافت تعرفه صید بندر ماهیگیری جزیره شمالی  
187اعظم مقیمیگناوهبررسی و سرکشی مزارع میگو و آمار گیری از برداشت صید پرورشی 
شیلات شهرستان دیلم188عباس تمیمیدیلمرئیس اداره شیلات دیلم 
189مینا همت زادهدیلمامور اداری و دبیرخانه 
190ابوالقاسم عبائیاندیلممسئول آبزی پروری  شیلات دیلم 
191سید جمال الدین موسویدیلمامور صید ( نقل و انتقال شناورها، بیمه صیادان، امورات مربوط به پروانه صید)و امور حقوقی 
192ابراهیم خواجهدیلمنگهبان  
193عباس سراجیدیلمنگهبان  
 194رسول منصوریدیلممسئول بندر صیادی دیلم و صدور مجوز  
195سید ابوالقاسم موسو.ی دیلمصدور مجوز صید و دریافت تعرفه صیبندر ماهیگیری امام حسن