تیتر خبرها

صفحه نخست

آیین نامه جایگزینی شناورهای صیادی در استان های ساحلی جنوبی

جناب آقای مهندس مجاهدی معاون محترم صید و بنادر ماهیگیریآیین نامه جایگزین شناورهای صیادی در استان های ساحلی جنوبی به شماره 31359 / ش  مورخ 16 / 9 / 1393 مصوب کمیته مدیریت صید مرکز مورخ 9 / 7 / 93 برای اجرا ابلاغ می شود . با هماهنگی لازم …

توضیحات بیشتر »

دستورالعمل تشکیل کمیسیون پروانه صید

دستورالعمل تشکیل کمیسیون پروانه صید برابرنامه شماره 28018 / ش مورخ 19 / 8 / 1393 شامل 8 ماده وسه تبصره از طرف آقای حسن صالحی معاون وزیرورییس سازمان شیلات ایران به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ گردیده است مقدمه : یکی از اهداف اصلی مدیریت ماهیگیری ، بهره برداری …

توضیحات بیشتر »

آیین نامه صید وتحویل گیری ماهی مرکب

ماده 1 : شروع وپایان فصل صید ماهی مرکب توسط پژوهشکده میگوی خلیج فارس اعلام می گردد. ماده 2 : با توجه به این که دو منطقه اولی ( آب های دیر) و امام حسن ( آب های گناوه ) از منطق مهم تخم ریزی ماهی مرکب می باشند به کار بردن …

توضیحات بیشتر »

آیین نامه نقل وانتقال شناورهای صیادی

مقدمه : با توجه به شرایط فعالیت صیادی در مناطق و استان های ساحلی جنوبی درطول سال یا فصول صید خاص ضرورت هایی ایجاب می نماید تا برخی ازشناورها بنا به درخواست مالک شناورمربوطه وبا موافقت شیلات ازیک بندرماهیگیری به بندرماهیگیری دیگرویا ازیک استان به استان دیگرانتقال یافته وبه فعالیت …

توضیحات بیشتر »

یک میلیارد قطعه بچه میگو در ۲۷۰۰ استخر پرورشی استان بوشهر پشتوانه‌سازی شد

megoo

معاون تکثیر و پرورش آبزیان شیلات استان بوشهر از پشتوانه سازی یک میلیارد قطعه بچه میگو در ۲۷۰۰ استخر پرورشی استان بوشهر خبر داد و گفت: اندوخته سازی بچه میگو در مراکز پرورشی استان بوشهر تا نیمه مرداد ماه ادامه دارد. معاون تکثیر و پرورش آبزیان شیلات استان بوشهر به …

توضیحات بیشتر »

پرورش ماهی در قفس، طرحی برای تنفس دریا

3577166_2275

به گزارش روابط عمومی شیلات استان ،بهره‌بردرای بیش از ظرفیت از منابع آبزیان خلیج فارس با استفاده از روش‌های و ادوات صید مخرب در دهه‌های اخیر و آلودگی‌های زیست محیط باعث کاهش ذخایر دریایی، تخریب زیستگاه‌ها و صیدگاه‌ها و افزایش تلاش‌ها و هزینه‌های صید و کاهش درآمد صیادان در سال‌های …

توضیحات بیشتر »

چالش های زیست گاه های مصنوعی غیراستاندارد درخلیج فارس

4438345_1999

زیستگاه های مصنوعی یکی از راه های ایجاد صیدگاه برای جذب آبزیان و دسترسی به صید متمرکز که در طول دوران بهره برداری با نام “منگف” می خواندند که به صورت سود همگانی مورد استفاده قرار می گرفت.  به همین منظور برای بازسازی بسترهای زیست محیطی که توسط عوامل تاثیر …

توضیحات بیشتر »