تیتر خبرها

چارت

 • مدیر کل شیلات استان
  عقیل امینی تلفن:33330200-077 پست الکترونیک:amini@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 15 سال
  • معاون صید و بنادر ماهیگیری
   بیژن ساسانی پور تلفن: 33330024-077 پست الکترونیک:sasanipour@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 30 سال
   • رئیس گروه امور صید
    تلفن: 333327647-077
    • رئیس گروه پایش و بهسازی منابع دریایی
     عزیزالله مهدوی تلفن: 333327647-077 پست الکترونیک :dahaz@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : لیسانس سابقه : 34سال
   • رئیس گروه بنادر ماهیگیری
    نام و نام خانوادگی: سلمان محمدی تلفن: 33330024-077 پست الکترونیک:mohammadi@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 31 سال
    • رئیس گروه اجتماعی و رفاه صیادان
     نام و نام خانوادگی: تلفن:
  • معاون آبزی پروری
   صغری اشرف تلفن : 33330026-077 پست الکترونیک :ashraf@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 30سال
   • رئیس گروه توسعه آبزیان آب های داخلی
    ماندانا شمسی زاده تلفن: 33330026-077 پست الکترونیک : shamsizadeh@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 30سال
    • رئیس گروه امور میگو
     طیبه دهاز تلفن: 33322675-077 پست الکترونیک :dahaz@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 10سال
   • رئیس گروه پرورش ماهی در سیستم قفس
    علی قوام پور تلفن: 33330026-077 پست الکترونیک :ghavampour@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 31 سال
    • رئیس گروه ترویج آبزی پروری و مهندسی آبزیان
     اسماعیل عاشوری تلفن: 33322675-077 پست الکترونیک : ashouri@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 29 سال
  • معاون برنامه ریزی و منابع
   اردشیر یاراحمدی تلفن:33330023-077 پست الکترونیک:yarahmadi@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 31سال
   • رئیس اداره امور اداری رفاه و پشتیبانی
    مهدیه مهدوی تلفن: 33330022-077 پست الکترونیک : mmahdavi@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 4سال
    • رئیس گروه راهبردی توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات
     زینب نیدی تلفن: 33324301-077 پست الکترونیک : nidi@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 28سال
   • رئیس اداره امور مالی و ذیحسابی
    حسین بحرینی تلفن: 33324924-077 پست الکترونیک :bahraeni@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 11سال
    • رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه
     غلامرضا مشایخی تلفن: 33324301-077 پست الکترونیک : mashayekh@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : لیسانس سابقه : 24 سال
  • فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان
   عبدالکریم غلامی تلفن: 33326085-077 پست الکترونیک : gholami@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 30 سال
 • مدیران ادارات
  • رئیس گروه فرآوری و بهبود کیفیت
   نام و نام خانوادگی: اسماعیل ظریف فرد تلفن: 33326747-077 پست الکترونیک :zariffard@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 28 سال
  • رئیس اداره فنی و مهندسی
   سید جمال الدین ایرانمحبوب تلفن: 33330025-077 پست الکترونیک : iranmahbob@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 22 سال
  • مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
   حجت الاسلام سعید احمدرضایی تلفن: 33323310-077 پست الکترونیک :ahmadrazaee@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 13 سال
  • رئیس اداره حراست
   یاسر سلیمانی تلفن: 33323172 پست الکترونیک :solaymani@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : لیسانس سابقه : 24 سال
  • رئیس اداره روابط عمومی، هماهنگی و امور شهرستان ها
   مبین مشک آبادی تلفن: 33330200-077 پست الکترونیک : mobin.moshkabadi@shilatbusheh.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 5 سال
 • مدیران ادارات شیلات شهرستان
  • رئیس اداره شیلات شهرستان دیلم
   سید جمال الدین موسوی تلفن: 33254070-077 پست الکترونیک :mosavi.basri@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : لیسانس سابقه : 8 سال
  • رئیس اداره شیلات شهرستان گناوه
   عبدالمجید امینی تلفن: 33130325-077 پست الکترونیک :aamini@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 6 سال
  • رئیس بندر مرکزی جلالی و شیلات شهرستان بوشهر
   محمد زارعی تلفن: 33329905-077 پست الکترونیک :zaree@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : لیسانس سابقه : 34سال
  • سرپرست اداره شیلات شهرستان تنگستان
   ابوذر حبیبی تلفن: 35243235-077 پست الکترونیک:habibi@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 2 سال
  • رئیس اداره شیلات شهرستان دیر
   هادی جمالی تلفن: 35422381-077 پست الکترونیک :jamali@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : دکترا سابقه : 4سال
  • مسئول امور شیلاتی شهرستان عسلویه
   عدنان عباسی شماره تماس: 37264390-077 پست الکترونیک :abassi@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : فوق لیسانس سابقه : 3سال
  • رئیس اداره شیلات شهرستان کنگان
   مرضیه قنبرپور تلفن: 37223031-077 پست الکترونیک :ghanbarpour@shilatbushehr.ir مدرک تحصیلی : لیسانس سابقه : 9 سال