تیتر خبرها

پیشنهادات

دریافت پیشنهادات جهت برقراري ارتباط با ما مي توانيد از فرم زير استفاده نماييد. با تکميل اين فرم و تحویل آن به اداره کل شیلات استان بوشهر ، پیشنهاد شما به دست ما خواهد رسيد.
سعي ما بر اين است که در کوتاه ترين زمان، پیشنهاد شما را مورد بررسي قرار دهيم.