تیتر خبرها

صدور مجوز تأمین، نقل و انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی

بیانیه توافق سطح  خدمت “صدور مجوز های صیادی با شناسه 13022462000”

  • مقدمه

در این خدمت صدور مجوز تأمین، نقل و انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ارائه میشود. این خدمت مطابق آیین نامه‌های مربوطه انجام می‌شود. به جهت کنترل منابع آبزی و در راستای وظایف محوله به سازمان شیلات ایران در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه فعالیتهای مربوط به آبزیان میبایستی تحت کنترل و نظارت سازمان شیلات ایران باشد. در این راستا تمام صیادانی که مبادرت به صید در آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مینمایند میبایستی دارای مجوزهای لازمه و صادر شده از طرف سازمان شیلات ایران باشند.

–       هدف

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط اداره کل شیلات استان بوشهر، کیفیت تحویل خدمت صدور مجوزهای صیادی برای صیادان مورد توافق قرار گیرد.

این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش‏های نظارت و مسئولیت‏های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می‏کند.

  • مسئولیت

بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی تواند بدون کسب پروانه معتبر مبادرت به بهره برداری از آبزیان در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اعم از آبهای داخلی، مرزی و دریایی نماید.

به موجب این قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن مسئولیت صدور مجوز های صیادی به عهده این اداره کل می‌باشد.

  • تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی

متقاضی دریافت مجوز های صیادی مکلف است مدارک خود را در سامانه بارگذاری نموده، لازم به ذکر است صدور مجوز از طریق سامانه simorgh.fisheries.ir   انجام می‌گردد.

موارد مربوط به فرم “اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی سامانه ذکر شده به صورت دقیق به همراه کلیه جزئیات خدمت ذکر شده است.

  • هزینه‌ها و پرداخت‌ها

بابت ارائه این خدمت هیچگونه هزینه‌ای از سوی این دستگاه اجرایی دریافت نمی‌گردد.

–        دوره عملکرد

این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا زمانی که اصلاح و یا جایگزین شود و تحت امضای مدیر کل شیلات استان،  اعتبار دارد. درصورت تغییر و یا هر گونه اصلاحات یک توافقنامه جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.

مدیر کل شیلات استان بوشهر