تیتر خبرها

حریم خصوصی

اطلاعات شخصي هر فرد، بخشي از حريم خصوصي وي محسوب مي‌شود. حفاظت بيشتر از حقوق شخصي افراد در شبکه، نه تنها موجب حفظ امنيت کاربران مي‌شود، بلکه باعث اعتماد بيشتر و مشارکت آنها در فعاليت‌هاي جاري مي‌گردد. هدف از اين بيانيه، آگاه ساختن شما کاربر گرامی درباره‌ نوع و نحوه‌ استفاده از اطلاعاتي است که در هنگام بازديد از سايت، از جانب شما دريافت مي‌گردد.
اين اداره کل براساس ماده 7 تصويب نامه شماره 1127128 شوراي عالي اداري مورخ 28/12/1395 خود را ملزم به رعايت حريم خصوصي همه افراد و کاربران پورتال دانسته و از کاربران آن دسته از اطلاعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفايت مي¬کند، دريافت کرده و از انتشار آن يا در اختيار قرار دادن آن به ديگران خودداري مي نمايد.

اطلاعات جمع‌آوري شده از بازديدکنندگان، صرفاٌ براي بهبود کيفيت خدمات و محتواي پورتال مورد استفاده قرار مي¬گيرند و هيچ بخشي از اطلاعات شخصي‌ شما بدون اطلاع و اجازه‌ي قبلي، دراختیار فرد يا مؤسسه‌ي ديگري قرار نخواهد گرفت.
ثبت نشاني IP شما به ما کمک مي‌کند تا در تشخيص و رفع مشکلات مربوط به سرويس ¬دهنده و کنترل بهتر آن اقدام کنيم.

مشاهده صفحات وب‌سایت‌ ما نیازمند دادن اطلاعات از سوی کاربران نمی‌باشد، اما برخی موارد از جمله ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و غیر حضوری مستلزم دریافت اطلاعات شخصی شما بوده و پس از تحلیل اطلاعات این خدمات به شما ارائه می‌گردد. این اداره در تمامی این موارد متعهد به حفظ اطلاعات شخصی شما می‌باشد و به هیچ وجه اطلاعات فردی و شخصی کاربران خود را افشا نمی کند. اطلاعات اخذ شده از کاربران فقط به منظور ارائه خدمات بوده و اطلاعات جمع آوری شده از بازدیدکنندگان برای بهبود کیفیت خدمات و محتوای پورتال مورد استفاده قرار می گیرند.

اطلاعات اخذشده:
به منظور کار با اين تارنما و يا استفاده از خدمات آن برخي اطلاعات شخصي شما ممکن است اخذ شود. این اطلاعات شامل موارد زیر است:
نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تماس و رایانامه

محل ذخيره سازي اطلاعات، نحوه استفاده از آنها، و افراد يا سازمان هايي که به آن دسترسي دارند به شرح ذيل است:
کليه اطلاعات این پورتال در سرورهاي داخلي نگهداري مي گردد و بالاترين سطوح امنيتي در آنها رعايت شده است.  اطلاعات اخذ شده از کاربران صرفاً در اختيار متوليان رسيدگي به درخواست هاي طرح شده قرار خواهد گرفت. اين متوليان شامل واحدهاي زيرمجموعه اداره کل شیلات استان مي باشد.

استفاده از کوکي ها
به منظور بهبود استفاده از تارنما، از کوکي ها استفاده مي شود. کوکي يک فايل متني کوچک است که پورتال ما بر روي رايانه شخصي شما قرار مي دهد تا بتواند اطلاعاتي در مورد استفاده شما از پورتال داشته باشد. شما مي توانيد با تغيير تنظيمات مرورگر خود، از استفاده از کوکي ها جلوگيري کنيد.
پیوندها:
در بخش پیوندها، پیوندهای فعال به وب سایت های دیگر وجود دارد که متعلق به سازمان های دیگر هستند. این وب سایت ها قوانین و کوکی های مختص خودشان را دارند که ما پیشنهاد می کنیم قبل از استفاده از این وب سایت ها آنها را مطالعه کنید.