تیتر خبرها

تأمین، توزیع و فروش داخلی خاویار و گوشت ماهیان خاویاری پرورشی تولید داخل کشور

بیانیه توافق سطح خدمت “تأمین، توزیع و فروش داخلی خاویار و گوشت ماهیان خاویاری پرورشی تولید داخل کشور

 با شناسه 113022945000″

  • مقدمه

در این خدمت تأمین، توزیع و فروش داخلی خاویار و گوشت ماهیان خاویاری پرورشی تولید داخل کشور ارائه میشود. این خدمت مطابق آیین نامه‌های مربوطه و به جهت تأمین، توزیع و فروش داخلی گوشت ماهیان خاویاری  انجام میشود.

–       هدف

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط اداره کل شیلات استان بوشهر، کیفیت تحویل خدمت تأمین، توزیع و فروش داخلی خاویار و گوشت ماهیان خاویاری پرورشی تولید داخل کشور برای بهره برداران مورد توافق قرار گیرد.

این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش‏های نظارت و مسئولیت‏های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می‏کند.

  • مسئولیت

ماهیت این خدمت حاکمیتی است و بصورت موردی و به تشخیص دستگاه انجام میشود.

  • تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی

متقاضی دریافت تأمین، توزیع و فروش داخلی خاویار و گوشت ماهیان خاویاری پرورشی تولید داخل کشور مکلف است مدارک خود را در ابتدای فرآیند بصورت الکترونیکی از طریق سامانه g4b.ir   ارائه نماید

موارد مربوط به فرم “اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی سامانه ذکر شده به صورت دقیق به همراه کلیه جزئیات خدمت ذکر شده است.

  • هزینه‌ها و پرداخت‌ها

بابت ارائه این خدمت هیچگونه هزینه‌ای از سوی این دستگاه اجرایی دریافت نمی‌گردد.

–        دوره عملکرد

این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا زمانی که اصلاح و یا جایگزین شود و تحت امضای مدیر کل شیلات استان،  اعتبار دارد. درصورت تغییر و یا هر گونه اصلاحات یک توافقنامه جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.

مدیر کل شیلات استان بوشهر